ఫ్యాక్టరీ వీక్షణ

CNC-రౌటర్
లోడ్ చేసే ప్రాంతం
ప్యాకింగ్2
ప్యాకింగ్-వర్క్‌షాప్
గిడ్డంగి
గిడ్డంగి 2
వర్క్ షాప్
వర్క్‌షాప్2
CNC-రౌటర్
CNC-రూటర్2
వెలికితీత-యంత్రం
ఎక్స్‌ట్రాషన్-మెషిన్2